Esther Broeren

PUBLICATIES

  • Auteur van de uitgave ‘Externe veiligheid en ruimte’ van Berghauser Pont
  • Co-auteur van het VMR preadvies ‘Milieubescherming in het omgevingsplan’
  • Co-auteur van de uitgave ‘Risicobeleid en rampenbestrijding’ van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)
  • Co-auteur van de uitgave ‘Externe Veiligheid’ van de Vereniging voor Milieurecht (VMR)
  • Auteur van de losbladige uitgave ‘Ruimtelijk Bestuursrecht’ van Kluwer
  • Auteur van het onderdeel Externe Veiligheid van de schriftelijke leergang ‘Milieurecht’ van Euroforum
  • Auteur van diverse artikelen en annotaties in onder meer het Journaal Warenwet, de Gemeentestem, het Tijdschrift voor Bouwrecht, Agrarisch Recht, VMT, Milieu & Recht, het tijdschrift Externe Veiligheid, het (digitale) tijdschrift Ruimtelijke Veiligheid en Risicobeheersing en uitgaven van de Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW)

Voor meer informatie over deze en andere publicaties kunt u contact met ons opnemen.
Bekijk hier de nevenfuncties.