Annelies Freriks – nevenfuncties

NEVENFUNCTIES

  • Lid Commissie voor de milieueffectrapportage
  • Lid bestuur Stichting Schilthuisfonds
  • Lid redactie Tijdschrift voor Natuurbeschermingsrecht
  • Lid externe fauna adviescommissie Staatsbosbeheer
  • Voorzitter Klachtencommissie Netwerk Groene Bureaus

Voor informatie over de lezingen en cursussen die ELEMENT Advocaten in de komende periode verzorgt, kunt u contact met ons opnemen. Bekijk hier de publicaties.