Mensen

De praktijk van onze advocaten omvat het omgevingsrecht en het stoffenrecht. Op deze terreinen beschikken zij over ruime ervaring met het adviseren van en procederen voor zowel overheden als bedrijven. Daarnaast beschikken zij over specifieke expertise op het terrein van (de toelating van) gewasbeschermingsmiddelen en biociden.Annelies Freriks

Annelies Freriks is sinds 1994 werkzaam als advocaat en werkte voorheen bij Banning en AKD. Tot 1 maart 2018 was zij als hoogleraar Omgevingsrecht, in het bijzonder natuurbeschermingsrecht verbonden aan de Universiteit Utrecht. Thans is zij als geassocieerd medewerker verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van deze Universiteit.

Gespecialiseerd in omgevingsrecht en stoffenrecht. Ruime ervaring in adviseren van en procederen voor overheden en bedrijven. Onder andere intensief betrokken geweest bij vele ontwikkelingen in en rond Natura 2000-gebieden, Ruimte voor de Rivier-projecten, juridische advisering over de ontpoldering van de Hedwigepolder, stikstof en Natura 2000, alsmede diverse energieprojecten (centrales/windparken), soortenbescherming Wet natuurbescherming. Specifieke expertise op het terrein van het natuurbeschermingsrecht, het waterrecht en (de toelating van) gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Zij is lid van de Vereniging voor Milieurecht Advocaten, de Vereniging voor Milieurecht, de Vereniging voor Bouwrecht en de Vereniging voor Bestuursrecht. Zij publiceert en doceert regelmatig over onderwerpen op het terrein van het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht en het stoffenrecht.

In het kader van de Commissie voor de milieueffectrapportage onder andere geadviseerd over de Tweede Maasvlakte, gaswinning in de Waddenzee, woningbouwlocaties, ontwikkeling van bedrijventerreinen en dijkversterking.

Bekijk publicaties

Bekijk nevenfuncties

Esther Broeren

Esther Broeren is sinds 2000 werkzaam als advocaat en werkte voorheen bij AKD. Zij is onder andere actief in de sectoren chemie en olie en betrokken (geweest) bij BRZO-bedrijven, PGS15-bedrijven, bedrijfsbrandweeraanwijzingen, het vervoer van gevaarlijke stoffen, olieterminals, raffinaderijen, energiecentrales, windmolenparken, glastuinbouwgebieden en (duurzame) bedrijventerreinen.

Esther is lid van de Vereniging voor Milieurecht en de Vereniging van Milieurecht Advocaten en werd in 2006 uitgeroepen tot de beste jonge advocaat van Nederland. Zij publiceert en doceert regelmatig op het terrein van het omgevingsrecht, het stoffenrecht en (externe) veiligheid.

Bekijk publicaties

Bekijk nevenfuncties